OM OSS

Nova Projektpartner

Nova Projektpartner bildades 2015 som ett systerbolag till Nova fastighetsförvaltning av Wirström Invest AB för att bedriva renoveringar på egna fastigheter inom koncernen, men även utföra byggnadsarbeten åt främst andra fastighetsägare och företag. Tobias Isfors klev in som VD och delägare och tillsammans har man byggt upp en organisation på 32 medarbetare och omsatte under de första fyra åren närmare 170 miljoner kronor.

Nova Projektpartner har en bred kunskap från kalkyler och bygglov och vidare genom hela byggproduktionen. Med vår samlade kunskap besitter vi möjligheten att utföra alla byggtjänster från offentliga byggprojekt, stora försäkringsskador med reglerade kalkyler till större konstruktionsändringar och tillbyggnader.

Nova Projektpartner har dessutom en väl fungerande byggservice som erbjuder ett flexibelt och kompetent servicelag med alla yrkeskategorier inom byggnation, för att kunden snabbt ska kunna få hjälp och ska kunna lämna över hela ansvaret till oss.

Nova Projektpartner blev redan första året medlem i Sveriges Byggindustrier, trots att kravet för medlemskap var att ha drivit verksamhet i minst 2 år. Detta för att man kunde visa upp den totala bilden av erfarenhet och kunskap redan från start.

 

ID 06