Nova Projektpartner

Företagsanpassningar

Vi anpassar din lokal efter ditt behov

Vi på Nova Projektplaner arbetar varje dag med att anpassa och effektivisera företags lokaler. Ofta lever många företag i lokaler som inte är utformade till fullo efter sin verksamhet vilket gör att företagets ytor inte ger möjligheter till maximal effektivitet.

Ett annat problem som många företag har är att man växer till antalet medarbetare men ytorna räcker inte längre till. Allt från offentliga lokaler till kontor, våtutrymmen och lagerlokaler.

Kontakta oss så hjälper vi er att få ut det ni behöver av er nuvarande lokal, eller om ni är intresserade av att bygga nya lokaler från grunden.

Referenser

Lagerlunda förskola

One Nordic + Anticimex

Scandic Nord

Caverion Linköping

Max Mathiessen

Fenix Bryggeri

Kontakta oss

 Telefon

011-470 63 70

E-post

info@novaprojekt.se

Fakturadress:

ekonomi@novaprojekt.se