Nova Projektpartner

Referenser

LAGERLUNDA FÖRSKOLA

Till- och ombyggnad av förskolan samt utemiljön.

Entreprenadsumma: 12,5 MKR

Beställare: Norrköpings Kommun


One Nordic + Anticimex

 

Entreprenadsumma: 2 MKR

Beställare: Estate Cunsulting


Scandic Nord

Ny restaurang-terrass och renovering konferens

Entreprenadsumma: 1,5 MKR

Beställare: Scandic Hotels AB


Caverion Linköping

Ombyggnationer och anpassningar av företagslokaler

Entreprenadsumma: 3 MKR

Beställare: Duseborg AB


Max Mathiessen

linköping

Ombyggnationer och anpassningar av företagslokaler

Entreprenadsumma: 1,5 MKR

Beställare: Castellum AB


FEnix bryggeri

Ombyggnationer och anpassningar för bryggeri

Entreprenadsumma: 3 MKR

Beställare: Brewers in arms 


Ljunggatan Eklöfs

Helrenovering Kv Mesen

Entreprenadsumma: 4 MKR

Beställare: Eklöfs fastigheter AB


Eklöfs lägenheter

Eklöfs Ljunggatan, Helrenovering Kv Mesen

Entreprenadsumma: 4 MKR

Beställare:  Eklöfs fastigheter AB


Heimstaden Lägenheter

Lägenhetsrenoveringar

Entreprenadsumma:  10 MKR/år

Beställare: Heimstaden AB


TAKBYTE KROKEKSHUS

Byte av yttertak på åtta fastigheter

Entreprenadsumma: 6 MKR

Beställare: Brf Krokekshus 2


Vasavägen Katrineholm

Ombyggnation kontor till lägenheter

Entreprenadsumma: 4 MKR

Beställare: Lebourne invest AB


Sandbyhov

Renovering 21 badrum

Entreprenadsumma:  3 MKR

Beställare: Brf Sandbyäng


Fönsterbyten

Komplett byte fönster och balkongdörrar Apelgatan 10

Entreprenadsumma: 3,5 MKR

Beställare: Nova fastighetsförvaltning  AB


Trafikverket Borlänge

Montering 1900 kvm kontorslokaler

Entreprenadsumma: 3,5 MKR

Beställare: Adapteo AB


Smedbyskolan

Montering hel låg- och mellanstadieskola

Entreprenadsumma:  5 MKR

Beställare:  Adapteo AB


Katrineholm Amazon

Flytt av kontorslokaler

Entreprenadsumma: 500 tkr

Beställare: Adapteo AB


Jursla Förskola

Montering av förskola

Entreprenadsumma: 2 MKR

Beställare: Adapteo