Nova Projektpartner

Om oss

Nova Projektpartner bildades 2015 som ett systerbolag till Nova fastighetsförvaltning av Wirström Invest AB för att bedriva renoveringar på egna fastigheter inom koncernen, men även utföra byggnadsarbeten åt främst andra fastighetsägare och företag. Tobias Isfors klev in som VD och delägare, tillsammans har man byggt upp en organisation med ett 40-tal medarbetare och omsatte under de första fem åren närmare 220 miljoner kronor.

Nova Projektpartner har en bred kunskap från kalkyler och bygglov och vidare genom hela byggproduktionen. Med vår samlade kunskap besitter vi möjligheten att utföra alla byggtjänster från offentliga byggprojekt, stora försäkringsskador med reglerade kalkyler till större konstruktionsändringar och tillbyggnader.

Nova Projektpartner har dessutom en väl fungerande byggservice som erbjuder ett flexibelt och kompetent servicelag med alla yrkeskategorier inom byggnation representerade, för att kunden snabbt ska kunna få hjälp och lämna över hela ansvaret till oss.

Nova Projektpartner blev redan första året medlem i Sveriges Byggindustrier, numera Byggföretagen , trots att kravet för medlemskap var att ha drivit verksamhet i minst två år. Detta för att man kunde visa upp den totala bilden av erfarenhet och kunskap redan från start.