Nova Projektpartner

Miljö / Kvalitét

Nova Projektpartner arbetar med kvalité i alla former kopplade till våra uppdrag. Allt från rätt material, verktyg och arbetsmetoder till att alla gällande regler och normer följs. Ordning och reda på byggplatsen, att tidsplanerna följs och att kommunikationen till beställaren fungerar väl är viktiga delar i det dagliga arbetet. Miljöarbetet handlar också om att avfallshanteringen sköts på ett korrekt sätt. 

Nova Projektpartner har även flera utbildade och av arbetsmiljöverket godkända arbetsmiljösamordnare.